WASHINGTON:  Nenshtetasia Amerikane dhe Sherbimi i Emigracionit (USCIS) njoftoi sot se agjencia do të planifikojë intervistë për azil për aplikimet e bera se fundi perpara dosjeve te derguara me perpara në një përpjekje për të frenuar rritjen e numrit të mbetur të azilkërkuesit

USCIS është përgjegjëse për mbikëqyrjen e sistemit ligjor të emigracionit të vendit, kjo përfshin edhe  gjykimin e kërkesave për azil. Agjencia aktualisht po përballet me një krizë dhe me një numër të prapambetur prej 311,000 lëndësh të pazgjidhura që nga 21 janari 2018, duke e bërë sistemin e azilit gjithnjë e më të prekshëm ndaj mashtrimit dhe abuzimit. Numri i ceshtjeve te  grumbulluara është rritur me më shumë se 1750 për qind gjatë pesë viteve të fundit dhe shkalla e aplikimeve të azilit është trefishuar.

Per te adresuar kete problem USCIS do te ndjeke keto prioritete kur cakton
daten  e intervistave per azil :

  1. Aplikimet qe jane caktuar per nje interviste, por qe intervista eshte dashur te ricaktohet me kerkese te aplikantit  ose per nevoja te USCIS.
  2. Aplikimet ne pritje 21 dite ose me pak nga koha qe jane paraqitur dhe
  3. Te gjitha aplikimet e tjera në pritje duke filluar me depozitimet më të reja dhe duke u kthyer në drejtim te depozitimeve të vjetra.

 

Plotesues , Buletinin pohues i azilit të lëshuar nga USCIS është ndërprerë.

“Vonesat në përpunimin në kohë të kërkesave për azil dëmtojnë kërkuesin legjitim të azilit”
tha drejtori i USCIS L. Francis Cissna “Ceshtjet  e mbetura mund të shfrytëzohen dhe përdoren për të minuar sigurinë kombëtare dhe integritetin e sistemit të azilit”
Kjo qasje prioritare e krijuar fillimisht nga reformat e azilit të vitit 1995 dhe e përdorur për 20 vjet deri në vitin 2014, kërkon të pengojë ata që mund të përpiqen të përdorin ngarkesën e mbetur ekzistuese si një mjet për të marrë autorizimin e punësimit.

Duke u kthyer ne parimin “ i fundit brenda i pari jashte “

Caktimi i intervistës do të lejojë USCIS të identifikojë azilet e pavlera, mashtruese ose te pamerituara , dhe t’i vendosë ata individë në procedurën e largimit

Per detaje ose menyren se si do te caktohen intervistat shko ne faqen tone Intervistë pohuese për azil

Per me shume informacion ne USCIS dhe programet e tij ju lutem vizitoni uscis.gov ose na ndiqni ne Twiter (@uscis) , YouTube (/uscis), Facebook (/uscis)