Në këto kohë të vështira ekonomike, klientët tanë shpesh përballen me shqetësime në lidhje me fuqinë financiare dhe qëndrueshmërinë e paleve me te cilet ata janë duke bërë biznes me – furnizuesit e tyre, klientët, partnerët sipërmarrjeve të përbashkëta, huadhënësit, huamarrësit, licensuesit, të licencuarit ose palëve të tjera kontraktuale. Christophe Law Group, P.C. është në gjendje për të ndihmuar klientët tanë-në një kosto – bazuar ne kosto efektive – për të kuptuar të drejtat e tyre dhe për të maksimizuar mbrojtjen e tyre. Ne shpesh gjejme zgjidhje krijuese për adresimin e falimentimit dhe paaftësinë për të paguar rreziqet. Ky lloj i “mjekësisë parandaluese” mund të shtoje vlerë te madhe – duke ndihmuar për të shmangur shpenzimet e konsiderueshme dhe përçarjen e biznesit.

Christophe Law Group, P.C. paraqet një bazë të shumellojshme klientesh, duke përfshirë debitorë të korporatave, investitorë dhe blerës të pasurive, komitete, mbajtes te bonove, kreditorë te siguruar dhe te pasiguruar, pale që kanë të bëjnë me bizneset në gjendje të vështirë, zyrtarë dhe drejtorë dhe palëve të tjera të interesuara në ristrukturimet e korporatave, procedurat e falimentimit, dhe procesin gjyqësor perkates në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Avokatët tanë janë efikas dhe të ndërgjegjshëm për presionet ekonomike në të cilat shumë nga klientët tanë operojnë. Ne ofrojmë të njëjtin standart të përsosmërisë si në rastin e një çështjeje gjyqësore rutinë te falimentimit, ose një paaftësi paguese madhe ndërkombëtare, ose një riorganizim i madh i korporates.