Menaxhimi i pasurisë për familjet dhe individët. Zyra e Familjes është një strategji kyç për familjet dhe individët për të menaxhuar kompleksitetin e menaxhimit dhe ndërtimit te qasjeve të qëndrueshme të menaxhimit të aseteve. Zyrat e Familjes janë bërë shumë të përshtatura në mënyrën se si ato janë të strukturuara nga pikepamja ligjore dhe perspektiva e investimeve. Ne do të ndihmojë familjet dhe individët në marrjen e një qasje afatgjatë dhe të qëndrueshme për krijimin e llojit më të përshtatshëm të Zyrës Familjare dhe menaxhimin e saj per te shkuar përpara. Ne gjithashtu ndihmojmë me opinione ligjore mbi mundësi të caktuara investimesh.

Menaxhimi i Aseteve Fondet e Pavarura te Pasurive për Qeverite – shtetet, rajonet dhe provincat janë bërë një strategji kyç për qeveritë ne te gjithë boten. Burimet financiare për këto fonde janë të ndryshme, por ato ndajnë një element të përbashkët të qenit afatgjatë, – Strategji të menduarit përpara nga sponsorët e tyre qeveritare për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe burime të qëndrueshme financiare për sponsorët e këtyre fondeve speciale. Krijimi dhe menaxhimi e një fondi te pavarur te pasurive kërkon një kombinim të aftësive te udhëheqese, ligjore dhe sektorit te investimeve në një partneritetit publik – privat. Ne ndihmojme qeveritë në shqyrtimin e Fondit te Pavarur te Pasurive. Ne gjithashtu ndihmojnë në zell ligjor të mundësive të veçanta të investimeve. Ne gjithashtu ndihmojmë me opinione ligjore mbi mundësi të caktuara investimesh.