Sipas nenit 203 (b) (5) te Aktit të Emigracionit dhe Kombësisë (INA), 8 USC l 153 (b) 5) 10.000 viza emigrimi në vit janë në dispozicion të individëve të kualifikuar që kërkojnë status rezidenti bazuar në investime. Nga 10.000 vizat e investimeve, 5000 viza shpërndahen në drejtim të atyre që aplikojnë nën një program pilot që përfshin CIS – “Qendra Rajonale te përcaktuara.”

Ne këmbim te investimit te shtetasit te huaj prej 1 milion dollarësh (ose në një zonë të synuar të punësimit $ 500,000) në një biznes të ri që krijon dhjetë vende pune amerikane, ose nëse shtetasi i huaj investon në një biznes me probleme që kursen dhjetë vende pune amerikane, ai ose ajo ka të drejtë për të marrë një vizë emigrimi për veten e tij dhe tërë familjen e tij. Qëllimi i programit të te investitorit emigrant te SHBA është për të inkurajuar investimet në Amerikë dhe per të krijuar më shumë punësim me orar të plotë.

Ka dy kategori investimesh. Kategoria e parë është një investim i drejtpërdrejtë në një biznes të ri apo me probleme. Nëse ajo është një ndërmarrje e re biznesi atëherë një investim prej 1 milion dollarë (ose në një zonë të synuar të punësimit $ 500,000) duhet të bëhet në një ndërmarrje tregtare e cila do të krijojë të paktën 10 vende pune me orar të plotë për punëtorët amerikanë. Investitori EB-5 do të kërkohet që ose të përfshihet në menaxhimin e perditshem të ndërmarrjes ose të menaxhojë drejtpërdrejt ndërmarrjen përmes formulimit te politikave të biznesit. Një zonë e synuar punësimi është përcaktuar si “një zonë rurale ose një zonë që ka përjetuar papunësinë te lartë me të paktën 150 për qind të mesatares kombëtare.”

Procesi i vizave te investimit është i gjatë dhe i komplikuar. Christophe Law Group P.C. mund t’ju udheheqe nëpërmjet procesit për të siguruar që të gjitha hapat e kërkuara janë përfunduar siç duhet.