Christophe Law Group, P.C. mund të ju ndihmojë në mbledhjen e taksave dhe/ose pagesave me vonesë. Stafi ynë është i njohur me procesin e permbarimit dhe mund t’ju ndihmojë të lundroni përmes ketij procesi nga kërkesa fillestare permbarimore derine marrjen e një vendimi gjykate kundër debitorit.