Për disa individë, rregullimi i statusit brenda Shteteve të Bashkuara nuk është një opsion për shkak të mënyres me të cilën personi ka hyrë në Shtetet e Bashkuara.

Megjithatë, individët e tillë me kerkesa per viza të miratuara mund në vend saj që të zgjedhin për të aplikuar për statusin e rezidentit të përhershëm përmes procesit konsullor. Një individ qe i nënshtrohet procesit konsullor intervistohet në Konsullatën/Ambasadën e Shteteteve te Bashkuara në vendin e tyre të shtetësisë.

Vlen të theksohet se data prioritare e individit duhet të jetë e tanishme, aktuale sipas buletinit te vizave të lëshuar nga Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara.