Shpjegimi I Seksionit 245 (I): Një mënyrë për të marrë kartën tuaj te gjelbër!

Edwin M. Hernández García, Esq.

Christophe Ligji Group, P.C.

           

Duke u bërë një banor i përhershëm i Shteteve të Bashkuara ose një mbajtës Green Card është ëndrra e çdo emigrantit. Kjo është për shkak se duke qenë rezident i përhershëm ofron emigrantët të drejtën për të jetuar dhe punuar në Shtetet e Bashkuara përgjithmonë. Ai gjithashtu lejon emigrantët me hy legalisht në vend sa herë që ata udhëtojnë jashtë shtetit.

Fatkeqsisht, shumë emigrantë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara nuk e dinë opsionet e tyre për t’u bërë banorë të përhershëm. Seksioni 245 (i) të Aktit të Emigracionit dhe Kombësisë potencialisht mundson perfitime per mijëra emigrantë të cilët aktualisht janë pa status të imigracionit në Shtetet e Bashkuara.

Duke marr ndihmë nga një avokat të kualifikuar të emigracionit është vendimtare për të marrë kartën tuaj të gjelbër nëpërmjet nenit 245 (I).

Çfarë është Seksioni 245 (i) dhe çfarë mund të bëjë për ju?

Seksioni 245 (i) lejon një individ i cili ka hyrë në vend pa inspektim (që do të thotë se ai nuk u lejua në Shtetet e Bashkuara nga oficerët e emigracionit, apo që ka ndejt ne SHBA ma shume se sa  vizën e tij ka leju, ose ka punuar ilegalisht) për t’u bërë banor i përhershëm në qoftë se ai i plotëson keto kërkesat:

1. Një peticion emigrant është dorëzuar në emër të individit mbi ose brenda datës 30 prill, 2001; dhe

2. Përfituesi i peticionit ka qenë fizikisht i pranishëm në Shtetet e Bashkuara më 21 dhjetor, 2000.

Individi nuk ka nevoj me treguar se ai ishte fizikisht i pranishëm në Shtetet e Bashkuara më 21 dhjetor 2000, nëse kërkesa e tij emigrant ishte paraqitur në ose para 14 janar 1998, ose nëse individi është përfitues derivat, jo emigrant kryesor në peticionin .

Ne kemi ndihmuar me sukses klientët të cilët kanë qenë pa dokumente në Shtetet e Bashkuara për dekada, mej marrë kartat e tyre të gjelbra në bazë të nenit 245 (i).

Z. Rugova bëhet një banor i përhershëm pas 24 vjet në SHBA

Rasti i zotit Rugova është një shembull për të ilustruar përfitimet e nenit 245 (i) për emigrantët në Shtetet e Bashkuara.

Z. Rugova ka qenë pa status të ligjshëm të imigracionit në Shtetet e Bashkuara për njëzet e katër vjet. Ai hyri në SHBA, pa inspektim. Ai ka qenë nje perfituesi I peticionit nga ish-gruan e tij në vitin 1997, i cili gjithashtu ka ber peticion per një nga fëmijët e zotit Rugova që jetonin jashtë shtetit. Biri i zotit Rugova emigroi në Shtetet e Bashkuara dhe përfundimisht u bë një qytetar amerikan. Për fat të keq, zoti Rugova nuk mund të bëhet një banor i përhershëm në atë kohë.

Megjithatë, zoti Rugova vazhdoi me punu në Shtetet e Bashkuara dhe mej pagu taksat e tij federale dhe shtetërore të ardhurave. Ai kurrë nuk e ka humbur shpresën për t’u bërë një banor i përhershëm dhe na ka mbajtur për të shqyrtuar mundësitë e tij e imigracionit në vitin 2014.

Z. Rugova u bë një banor i përhershëm disa javë më parë, kur aplikimi i tij Green Card është miratuar. Me ndihmën tonë, djali i zotit Rugova, nje qytetar I SHBA-dorëzoj një peticion familjare në emër të tij dhe Z. Rugova paraqiti kërkesën e tij për t’u bërë banor i përhershëm i bazuar në kërkesën e djalit të tij dhe peticionit mëparshëm parashtruar nga gruaja e tij të mëparshëm.

Sipas nenit 245 (i), Z. Rugova ishte në gjendje të bëhet një banor i përhershëm për shkak të peticionit emigrant paraqitur nga djali i tij dhe peticionit emigrant dorëzuar nga gruaja e tij të mëparshëm në vitin 1997. Për shkak se kërkesa e paraqitur nga ish-gruaja e tij u dërgua para janarit 14, 1998, Z. Rugova nuk ka pas nevoj me pas prova per praninë e tij fizike në SHBA më 21 dhjetor, 2000.

Suksesi i zotit Rugova në marrjen e kartën e tij të gjelbër duke përdorur Neni 245 (i) është vetëm një shembull se si shumë emigrantë qe mund të përfitojnë nga ky nen 245 (i). Megjithatë, duke pasur parasysh kompleksitetin e përfshira për të aplikuar për banor të përhershëm duke përdorur Neni 245 (I), ndihmë nga një avokat të kualifikuar të emigracionit është vendimtare.

Ky artikull ka për qëllim të sigurojë informacion të përgjithshëm dhe jo këshilla ligjore. Nëse ju mendoni se ju ose dikush që njihni mund të përfitojnë nga Seksioni 245 (i), atëherë ju mund të të kontaktoni një avokat për me shumë informacion. Zyra jonë, e vendosur në 2 Wall Street në Nju Jork, Nju Jork ka shumë avokatë të kualifikuar dhe të gatshëm për të ndihmuar në çdo lloj çështje të emigracionit.Ju lutem mos hezitoni të kontaktoni zyrën tonë në Nju Jork, NY në (212) 344-3800, nëse jeni të interesuar me bo nje caktimin e një konsultim. Ne jemi këtu për të ndihmuar.