Pronarët e biznesit dhe drejtuesit e kompanisë e dine se objektivat e tyre të biznesit dhe mundësitë e biznesit shpesh përfshijnë transaksione të rëndësishme. Shembujt përfshijnë bashkimet, blerjet, ortakëritë, ofertat fillestare publike te aksioneve, negocimin e bonove dhe kapitalizimin e borxheve dhe hapjen e filialeve në tregjet e reja. Të gjitha këto transaksione janë themelore për suksesin e biznesit dhe përfshijnë shumë negociata ndërkombëtare dhe ndërkufitare si dhe koordinim te ekipit ligjor. Ne do të ndihmojë pronarët e biznesit dhe drejtuesit e kompanisë në hartimin dhe zbatimin e këtyre transaksioneve.