Me 1 Shkurt USCIS dhe Departamenti i Shtetit zbatuan procedura të reja për të siguruar që të gjithë individët e pranuar si refugjatë të marrin një kontroll të njejte dhe të plote, pavarsisht  nëse ata janë aplikanti kryesor, pjesëtarët kryesorë të familjes së refugjatëve ose ndjekin për t’u bashkuar me refugjatët.

Personat qe mund ti bashkohen nje refugjati  jane,  bashkëshorti ose fëmija i një refugjati kryesor që jeton jashtë dhe dëshiron të bashkohet me refugjatin kryesore në Shtetet e Bashkuara te Amerikes.

Këto masa rezultojnë nga rishikimi prej 120 ditësh i mandatuar nga neni 6 (a) i urdherit ekzekutiv  (13780 PDF), i cili në mënyrë specifike i drejtohet Departamentit te Sigurisë Kombëtare që të përcaktojë se cilat procedura shtesë qe duhet të zbatohen për të siguruar që individët që kërkojnë pranimin si refugjate nuk paraqesin kërcënim për sigurinë dhe mirëqenien e Shteteve të Bashkuara te Amerikes.

Masat e reja të sigurisë që zbatohen për të ndjekur bashkimin me refugjatët jashtë shtetit përfshijnë:

  • Sigurimin që kerkesa për t’u bashkuar me refugjatët të marrë shqyrtimin e plotë me bazë ndërinstitucionale dhe verifikimin e kontrolleve që  gjithe refugjatët e tjerë marrin.
  • Kerkimin qe personat qe mund ti bashkohen nje refugjatit te paraqesin  formularin  I-590, per regjistrimin për klasifikimin si refugjat,  në mbështetje të formularit kryesor të refugjatëve I-730 Refugjat /Kerkuesi i azilit i cili ka qene  më herët, në procedurën e gjykimit. USCIS ose Departamenti i Shtetit do të kontaktojnë kerkuesin direkt për të kërkuar informacionin.
  • Verifikimin e shtetasve të caktuar ose personit pa shtetësi kundër bazave të të dhënave të klasifikuara

Per me shume informacion ne USCIS dhe programet e saj ju lutem vizitoni uscis.gov ose na ndiqni ne Twiter (@uscis), You Tube (/uscis) and facebook (/uscis).